Home / Právní služby / Pracovní právo

Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku to nejcennější: čas.

Napoleon Bonaparte

Pracovní právo

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS poskytuje právní služby zaměstnavatelům při sepisu pracovních smluv, výpovědí, hromadných výpovědí a dohod, pracovních řádů, interních směrnic, jakož i při kolektivním vyjednávání. Současně zastupujeme jak zaměstnavatele tak zaměstnance zejména v soudních řízeních týkajících se rozvázání pracovního poměru, náhrady škody. Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS má bohaté zkušenosti s úpravou pracovněprávních vztahů ve společnostech, zejména pak poskytuje:

 • komplexní poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance
 • pracovní smlouvy
 • manažerské smlouvy
 • kolektivní smlouvy, jednání s odbory
 • konkurenční doložky
 • zaměstnávání cizinců
 • agenturní zaměstnávání
 • pracovní řády a interní předpisy
 • zaměstnanecké výhody
 • reorganizace, organizační změny
 • ukončování pracovních poměrů
 • pracovněprávní spory
 • uplatňování nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru
 • pracovní úrazy a náhrada škody

Koronavirus právní poradna ("korona právo")

Koronavirus 2020 bohužel negativně zasáhl do postavení zaměstnanců, zaměstnavatelů. Naše advokátní kancelář Vám poskytne “korona” právní poradenství v oblastech pracovního, obchodního, insolvenčního práva, rovněž Vás můžeme zastupovat při získání finanční podpory od státu v rámci různých podpůrných programů pro zaměstnanecké náhrady.

Pomáháme překonat nejrůznější překážky, právníci advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS a insolvenční právníci pomůžou i Vám. Napište nám na info@fabianpartners.cz nebo zavolejte na 605245409

Obchodní právo, společnosti

Vymáhání pohledávek, exekuce

Trestní právo

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem