Home / Právní služby / Soudní spory, rozhodčí řízení

Nevážím si nikoho, kdo dnes není moudřejší než včera.

Abraham Lincoln

Soudní spory, rozhodčí řízení

Ačkoli je naší primární snahou pomoci klientům vyřešit hrozící spory smírnou cestou, není toto možné aplikovat na všechny právní vztahy. Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS nabízí zejména tyto služby:

Jednotliví specialisté jsou připraveni poskytovat právní služby taktéž v oblasti práva rodinného, a to např. při rozvodovém řízení, v oblasti výživného či práv dětí.

Samozřejmostí je převzetí zastoupení v již probíhajících sporech.


Občanské právo

Pracovní právo

Právo duševního vlastnictví, autorské právo

Ochrana osobnosti a dobré pověsti

Trestní právo

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem