Home / Právní služby / Trestní právo

Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco moudří lidé jsou vždy plní pochybností.

Bertrand Russell

Trestní právo, trestní řízení

V rámci trestního práva se zaměřujeme na hospodářské, daňové a finanční (majetkové) trestní právo a zastupování klientů v soudním řízení:

  • obhajoba osob v trestním řízení, pomoc při sepisování smluv o náhradě škody v trestním řízení
  • zastupování podezřelých, obviněných, obžalovaných a poškozených v trestním řízení
  • právní pomoc podezřelým při podání vysvětlení
  • zastoupení při jednání u policie
  • sepisování opravných prostředků proti rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení
  • poskytnutí kompletní služby v rámci trestního řízení
  • řízení o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
  • řízení o podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu
  • porady a konzultace související s trestním právem

Současně s poskytováním poradenství v oblasti obchodněprávní vždy posuzujeme možný konflikt transakce s trestněprávními omezeními tak, aby byla ochrana klientových zájmů komplexní.

Připravujeme odborná stanoviska, písemná podání orgánům činným v trestním řízení, zastupujeme obviněné v přípravném řízení, vykonáváme obhajobu obžalovaných v trestním řízení před soudy všech stupňů, připravujeme řádné a mimořádné opravné prostředky v trestním řízení a řešíme způsoby ukončení trestního řízení.

Jednáme v zájmu našich klientů ve věcech vazebních, jakož i ve věcech výkonu trestu, včetně zahlazení odsouzení. Zastupujeme naše klienty při uplatňování a vymáhání jejich nároků jako poškozených a zúčastněných osob v trestním řízení. 

Advokát též využívá své zkušenosti v trestním právu jako obhájce ex offo.

Odpovědnost v insolvenčním řízení

Zastupování před soudem, soudní spory

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem