Home / Právní služby / Vymáhání pohledávek na Slovensku

Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným.

Winston Churchill

Vymáhání pohledávek (dluhů) na Slovensku

Kromě vymáhání pohledávek v ČR nabízí naše Advokátní kancelář díky přímému zastoupení na Slovensku komplexní vymáhání pohledávek na území celé Slovenské republiky. Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS nabízí zastupování oprávněných v soudních i v exekučním řízení na základě tuzemských i zahraničních (tj. i českých) soudních a správních rozhodnutí, rozhodčích nálezů. Našim klientům nabízíme bezplatnou exekuci (náklady nese povinný – dlužník). Produkt vymáhání pohledávek lze využít na celém území Slovenské republiky. Vymáháme pohledávky již od 1.000 Kč (resp. ekvivalent v EUR).

Podklady pro vymáhání pohledávek (co musí věřitel prokázat, než začneme s vymáháním)

  • nezaplacené faktury
  • doložení smluv, dodacích listů, objednávek, korespondenci atd.

Postup vymáhání pohledávky advokátem

  • výzva k zaplacení pohledávky
  • platební rozkaz
  • návrh na exekuci

Návrh na exekuci na Slovensku

Jedinou povinností klienta je předání exekučních titulů naší Advokátní kanceláři a podepsání plné moci. Exekučním titulem je vykonatelný rozsudek, platební rozkaz, směnečný platební rozkaz, usnesení, soudem schválený smír, vykonatelný rozhodčí nález, vykonatelný platební výměr, výkaz nedoplatků, vykonatelný notářský nebo exekutorský zápis. Advokátní kancelář zejména připraví a podá návrh na zahájení exekuce, kde současně i navrhne pověření konkrétního spolupracujícího exekutora provedením exekuce.

Spolupráce s exekutorským úřadem

Jako právní zástupci věřitele podáme návrh na nařízení exekuce, vybereme a navrhneme slovenského exekutora, kterého soud pověří provedením exekuce, a zajistíme vymáhání pohledávky v exekučním řízení na celém území Slovenské republiky.

Proč spolupracovat s naší Advokátní kanceláří

  • máme přímé zastoupení na Slovensku
  • známe slovenské právní prostředí
  • jsme mladý dynamický tým právníků
  • máme bohaté zkušenosti s vymáháním pohledávek pro malé i velké společnosti, fyzické osoby, stát
  • promptně reagujeme na požadavky klientů

Vymáhání pohledávek v insolvenčním řízení

Insolvence

Nabývání majetku od subjektů v insolvenci

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Prodej společností | Fúze a akvizice | Valné hromady | Změna právní formyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Reference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Nabývání majetku z insolvence | Likvidace firem