Home / Právní služby / Zdravotnické právo

Nevážím si nikoho, kdo dnes není moudřejší než včera.

Abraham Lincoln

Zdravotnické právo

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS se zaměřuje na oblast zdravotnictví a zdravotnického práva. Zakládáme zdravotnická zařízení “na zelené louce”, řešíme převody zdravotnických zařízení (prodeje) apod. Naše advokátní kancelář tak nabízí právní zastoupení lékařů a zdravotnických zařízení – poskytovatelů zdravotnických služeb. Své služby poskytujeme:


  • lékařům – provozovatelům lékařských praxí
  • lékařům – zaměstnancům
  • nemocnicím


Zdravotnickým zařízením a poskytovatelům zdravotních služeb nabízíme komplexní právní služby zasahující i do jiných právních oborů, než je právo zdravotnické. Mezi častou agendu advokátní kanceláře tak patří:

  • příprava dokumentů jako např. informovaných souhlasů, souhlasů zákonných zástupců, negativních reversů, smluv se spolupracujícími lékaři, nájemních smluv smluv na užívání ordinace, smluv na užívání movitých věcí (vybavení ordinace)
  • zastupování lékařů a zdravotnických zařízení – nabízíme telefonické konzultace nebo osobní právní porady pro naléhavé případy
  • poradenství a zastupování ohledně odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb včetně nároků pacientů na odčinění nemajetkové újmy
  • převody (transformace) lékařských praxí tzv. na klíč
  • zastoupení ve všech typech sporů (mimosoudních i soudních) včetně sporů s dodavateli, zaměstnanci i pacienty
  • pracovněprávní agendu
  • poradenství a obhajobu v trestních věcech souvisejících s poskytováním zdravotní péče

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem