Home / O nás / Lidé u FABIAN & PARTNERS

Základem spravedlnosti je důvěra, to znamená stálost a úpřimnost ve slovech i v dohodách.

Marcus Tullius Cicero

Lidé u FABIAN & PARTNERS

JUDr. Ing. Pavel Fabian
Specializace:
Právo obchodních společností
Insolvence, likvidace
Privátní klienti
Jazykové znalosti: Anglický, německý jazyk
fabian@fabianpartners.cz
+420 605 245 409
Mgr. Monika Pospíšilová
Korporátní právo, pracovní právo
Soudní spory
Jazykové znalosti: Anglický jazyk
pospisilova@fabianpartners.cz
+420 737 821 186
Mgr. Diana Schneiderová
Specializace:
Spotřebitelské právo, právo kapitálového trhu
Občanské právo
Jazykové znalosti: Anglický jazyk
schneiderova@fabianpartners.cz
+420 778 088 891
Mgr. Veronika Sedláčková
Specializace:
Insolvence
Jazykové znalosti: Anglický jazyk
kojzarova@fabianpartners.cz
+420 605 245 409
Mgr. Bc. Martin Král
Specializace:
Právo nemovitostí, bytová družstva
Občanské právo
Jazykové znalosti: Anglický jazyk
kral@fabianpartners.cz
+420 778 088 891
Mgr. Martina Nová
Právo nemovitostí, občanské právo
Soudní spory
Jazykové znalosti: Anglický jazyk
nova@fabianpartners.cz
+420 608 617 021

Bc. Alice Sedmíková
Insolvence
Jazykové znalosti: Anglický jazyk
sedmikova@fabianpartners.cz
+420 608 617 091

Mgr. Jana Fabianová
Specializace:
Vedení kanceláře
HR management
Jazykové znalosti: Anglický jazyk
fabianova@fabianpartners.cz
+420 530 331 766
Anna Baldrmannová
Specializace:
Obchodní právo, Občanské právo
Jazykové znalosti: Anglický jazyk
baldrmannova@fabianpartners.cz
+420 605 245 409

Tomáš Müller
Specializace:
Vymáhání pohledávek
Jazykové znalosti: Anglický jazyk
muller@fabianpartners.cz
+420 605 245 409
Mgr. Veronika Kapounová
Specializace:
Insolvence
Jazykové znalosti: Anglický jazyk
kapounova@fabianpartners.cz
+420 530 331 766
Taťána Holková
Specializace:
Společnosti
Vedení kanceláře
Jazykové znalosti: Anglický jazyk
office@fabianpartners.cz
+420 605 245 409

Jaroslav Pospíšil
Specializace:
Vymáhání pohledávek
Jazykové znalosti: Anglický jazyk
pospisil@fabianpartners.cz
+420 530 331 766
Eva Gergelová
Specializace:
Insolvence
Jazykové znalosti: Anglický jazyk
oddluzeni@fabianpartners.cz
+420 530 331 766www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Reference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem