Home / GDPR

Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným.

Winston Churchill

GDPR advokát

Naše advokátní kancelář Vám v souvislosti se zavedením GDPR nabízí:

  • úvodní GDPR konzultace s advokátem specializujícím se na GDPR zdarma
  • seznámení s nařízením GDPR a popis jednotlivých povinností plynoucích z tohoto předpisu
  • jak správně nakládat s osobními údaji a zajistit soulad s GDPR
  • právní posouzení a analýza současného stavu a připravenosti na zavedení nařízení GDPR tzv. na míru klienta
  • revize smluv, interních směrnic, textace souhlasů získávaných od subjektů údajů a postupů klienta při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením GDPR
  • příprava nové povinné dokumentace v souladu s GDPR
  • definování nových pravidel a postupů správného nakládání s osobními údaji v souladu s GDPR
  • školení vedení či zaměstnanců o nařízení GDPR

Nařízení GDPR a povinné subjekty

IT firmy, technologické společnosti, správa, vývoj nových IT a mobilních aplikací. Nařízení GDPR dopadá i na zpracování údajů v této oblasti. Jsou zde zpracovávány často údaje osob, které jsou ze strany Nařízení GDPR zvlášť chráněny.

E-commerce - online E-shopy: monitoring a vyhledávání osob (klientů), mezinárodní předávání údajů Nařízení GDPR zavádí nové podmínky a pravidla, zejména nutnost získat schválení kodexu při předávání údajů mimo území Evropské unie.

Sociální média, zábavní průmysl zajištění přenositelnosti údajů a práva na informace, kontrola nad rozsahem osobních údajů

Soukromé a státní školy, školská zařízení– zpracovávají osobní údaje dětí, nově musí být podle GDPR dodán souhlas zákonného zástupce

Nemocnice, zdravotnická zařízení musí například nově upravit zpracování osobních údajů pro následnou péči, je potřeba nově upravit a zabezpečit zpracování údajů pacientů i v papírových záznamek, jelikož GDPR se nevztahuje pouze na datav elektronické podobě

Bezpečnostní a hlídací systémy Nařízení GDPR obsahuje novou úpravu pro zpracování a zabezpečení biometrických údajů, genetických údajů, kamerových systémů

Hotely, ubytovny a lázně GDPR dopadá na zpracování osobních údajů hostů, zavádí zvláštní úpravu pro občany a pro cizince, upravujě nově transfer údajů v rámci hotelových sítí, kodex chování

Marketing, reklamní agentury GDPR dopadá na smlouvy se zpracovateli (prodejce reklamní agentura), získání a rozsah souhlasu subjektů s těmito aktivitami

Finanční instituce– v praxi budou povinny jmenovat DPO a provádět PIA podle čl. 35 Nařízení GDPR při zavádění nových produktů, národní právní úprava vs. GDPR

GDPR - koho se týká?

GDPR a výmaz osobních údajů po skončení pracovního poměru

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Reference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem