Home / Insolvenční správce / Aktuality v insolvenčním právu

Základem spravedlnosti je důvěra, to znamená stálost a úpřimnost ve slovech i v dohodách.

Marcus Tullius Cicero

Aktuality v insolvenčním právu

Asociace inkasních agentur ve spolupráci s AK FABIAN & PARTNERS pořádála dne 29. října 2013 přednášku na téma Práva a povinnosti věřitelů v insolvenčním řízení. Níže naleznete ke stažení podklady k přednášce.

Aktuality v insolvenčním právu

Novela insolvenčního zákona (od 1.1.2014)

Insolvenční právo - judikáty

Konkursní noviny - naše příspěvky

Insolvenční správce JUDr. Ing. Pavel Fabian a Konkursní noviny pro Vás připravují každý měsíc praktické články zaměřené na oblast korporátních insolvencí včetně daňové problematiky a incidenčních sporů (např. Šikanózní insolvenční návrhy, Pokyny věřitelů v rámci správy a zpeněžení majetku, Zpeněžení zajištění v insolvenci). Bližší informace najdete zde.

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Prodej společností | Fúze a akvizice | Valné hromady | Změna právní formyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Reference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Nabývání majetku z insolvence | Likvidace firem