Home / Vymáhání pohledávek / Soudní vymáhání pohledávek

Poznat zákony, to neznamená pamatovat si jejich slova, ale poznat jejich sílu a moc.

A. C. Celsus

Soudní vymáhání pohledávek

Nezaplatí-li dlužník svůj dluh ani po výzvách advokátní kanceláře nebo nedodrží-li splátkový kalendář (ideálně s rozhodčí doložkou), ihned podáváme návrh na vydání platebního rozkazu k příslušnému soudu, popřípadě žalobu k rozhodčímu soudu.

V případě vymožení pohledávky obdržíte 100 % z výše žalované pohledávky spolu s dalšími nároky, které náležely k pohledávce, zejména tedy úroky, úroky z prodlení a smluvní pokuty. Naše odměna je hrazena prostřednictvím náhrady nákladů právního zastoupení, které Vám budou přiznány nad rámec žalované pohledávky a hradí je dlužník. Záloha je účtována pouze dle individuální domluvy u komplikovaných případů a je v případě vymožení pohledávky vrácena.

Používáme moderní elektronická podání, u kterých v případě soudních sporů hradíte pouze nižší soudní poplatek. Náhrada za uhrazený soudní poplatek je Vám následně přiznána soudem a hradí ji opět dlužník. Pokud je zahájeno insolvenčního řízení dlužníka, podáme přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení. Naše advokátní kancelář je navíc držitelem oprávnění pro výkon funkce insolvenčního správce.

Samotné soudní řízení probíhá na základě listin. Je-li ve věci nařizováno jednání, Vaše účast není potřebná. Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS se jednání u soudu účastní pouze v případech, kdy dlužník rozporuje důkazy a skutečnosti.

Vymáhání pohledávek, exekuce

Platební rozkaz

Směnečný platební rozkaz

Podklady pro vymáhání pohledávek

Potřebujete vymoci pohledávku? Kontaktujte nás.

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Prodej společností | Fúze a akvizice | Valné hromady | Změna právní formyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Reference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Nabývání majetku z insolvence | Likvidace firem