Home / Vymáhání pohledávek / Soudní vymáhání pohledávek / Platební rozkaz

Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco moudří lidé jsou vždy plní pochybností.

Bertrand Russell

Platební rozkaz

Elektronický platební rozkaz funguje na principu zkráceného řízení, přičemž žalobce může vymáhat pohledávku a to do výše 1 mil. Kč. Splní-li žalobce všechny náležitosti, může soud vydat platební rozkaz, ve kterém žalovanému uloží, aby do 15 dnů od jeho doručení zaplatil žalobci uplatněnou pohledávku a náklady řízení, nebo aby v téže lhůtě podal odpor u soudu, který jej vydal.

Elektronický platební rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor, má účinky pravomocného rozsudku (lze podat návrh na nařízení exekuce). Podá-li i jen jeden ze žalovaných včas odpor, ruší se tím platební rozkaz v plném rozsahu a soud nařídí jednání.

Užití elektronického platebního rozkazu je vhodné zejména u nesporných peněžitých pohledávek, řízení o vydání elektronického platebního rozkazu je zpravidla rychlejší a levnější než běžné nalézací řízení.

Vymáhání pohledávek

Směnečný platební rozkaz

Podklady pro vymáhání pohledávek

Exekuce

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Reference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem