Home / Activities / Financial and tax law

It is the spirit and not the form of law that keeps justice alive.

Earl Warren

Financial law, tax law, tax proceedings in Czech republic

The law firm FABIAN & PARTNERS provides specialized legal services in the field of tax and financial law with a special focus on representation of tax subjects in tax proceedings before financial and customs authorities. We represent clients in complaints against illegitimate assessment of a tax before administrative courts, we take legal actions against inactivity of tax administrators especially in reproaching proceedings and appeals:

  • representation in tax proceedings before the tax administrator and litigations with the tax administrator
  • representation in tax proceedings
  • sues against decisions of tax authorities
  • concepts of international structures with regard to optimal taxation
  • application of treaties for the prevention of double taxation

Within the context of financial and tax law we offer:

  • representation in criminal proceedings with the specialization in economic criminality and major property crimes
  • representation of aggrieved persons in criminal proceedings (adhesive)

Back to Practice Areas

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem