Vyberte stránku
Home 9 Anna Baldrmannová

Mgr. Anna Baldrmannová

Anna se v rámci své praxe u FABIAN & PARTNERS zabývá zejména občanským a pracovním právem. Často řeší spornou agendu týkající se mzdových nároků, nároků z nájemních smluv či smluv o dílo, v pracovním právu pak problematiku pracovních úrazů či agenturního zaměstnávání, a to jak z pozice zaměstnavatele, tak zaměstnance. Anna má dále zkušenosti se zakládáním svěřenských fondů, s přípravou a revizemi občanskoprávních smluv a s ochrannými známkami.

Specializace: 

Pracovní právo

Právo nemovitostí

Svěřenské fondy

Neziskové organizace

E-mail: baldrmannova@fabianpartners.cz

Tel.: +420 778 088 891

Zaměstnanci

Hledáte spojení na konkrétní osobu? Kontakty našich zaměstnanců naleznete zde.

2 641

Jednání u soudu od r. 2008

1 000

Spokojených klientů

14 let

Zastupujeme vaše zájmy

Naše právní kancelář se také specializuje na vymáhání dluhů a oddlužení.