Advokátní kancelář, insolvenční správce

FABIAN & PARTNERS (Brno, Praha), advokátní kancelář a insolvenční správce poskytuje komplexní právní služby s důrazem na obchodní právoinsolvenční právo). Zvláštní právní obor představuje hromadné vymáhání a správa pohledávek a činnost insolvenčního správce se zvláštním povolením. Vaše práva bereme osobně. Zkušený tým právníků, neformální prostředí, moderní přístup k poskytování právních služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stěžejních oblastech práva.

Insolvence, insolvenční právo

Insolvenční správce JUDr. Ing. Pavel Fabian je oprávněn vykonávat funkci insolvenčního správce a insolvenčního správce se zvláštním povolením (pro podniky s ročním obratem nad 50 mil. Kč, banky a finanční instituce, reorganizace). Od roku 2015 je držitelem bezpečnostní prověrky Národního bezpečnostního úřadu. Aktuálně spravujeme cca 500 insolvenčních řízení.

Trestní právo

Zajišťujeme komplexní právní pomoc fyzickým a právnickým osobám podezřelým ze spáchání trestného činu, obviněným i obžalovaným, ve všech fázích trestního řízení. Zaměřujeme se zejména na případy trestných činů proti majetku, trestných činů hospodářských a insolvenční delikty, tzv. trestné činy související s insolvenčním řízením.

Vymáhání pohledávek (dluhů)

Nabízíme soudní, mimosoudní vymáhání pohledávek i exekuce pohledávek. Využíváme moderní metody vymáhání, elektronické platební rozkazy, spolupracujeme s několika exekutory. Náklady právního zastoupení včetně provize vymáháme na dlužníkovi. Pomáháme věřitelům již od roku 2008 a řešili jsme již tisíce pohledávek. Postaráme se i o Vaše pohledávky.

Firemní právní poradenství - firemní právník

Potřebujete mít vždy k dispozici stálý tým právníků na míru oboru vašeho podnikání? Chcete pravidelné právní služby, ale nechcete zaměstnávat vlastní firemní právníky? Pro podnikatele nabízíme profesionální právní servis spojený se standardním chodem vašeho podnikání v rámci zvýhodněných balíčků. Poskytneme Vám specialisty na konkrétní oblasti práva. Trvalá spolupráce, která se vyplatí.

www.fabianpartners.cz

Aktuality

Přihláška pohledávky do likvidace Sberbank (7.7.2022)

Jste věřitelem Sberbank? Správně podaná přihláška do likvidace Sberbank je nezbytným prvním krokem vedoucím k úspěšnému vymožení pohledávky, a proto je dobré ji svěřit do rukou odborníka, který se o vše postará. Vůči Sberbank zastupujeme soukromé osoby, společnosti i obce a kraje (více).

Právní služby pro AVON (27.9.2021)

Společnost AVON COSMETICS je špičkou v oblasti vývinu nových technologií již 125 let. Centrum výzkumu a vývoje se sídlem ve státě New York patří podle počtu novinek mezi vedoucí centra v kosmetickém průmyslu. Jsme potěšeni, že od června poskytujeme komplexní právní služby pro AVON COSMETICS V ČR a SR.

Evidence skutečných majitelů (31.5.2021)

Nezapsanému skutečnému majiteli nebude možné vyplatit zisk (a pokud přes tento zákaz k vyplacení dojde, půjde o porušení péče řádného hospodáře). Stejně tak nebude moci nezapsaný skutečný majitel uplatňovat svá hlasovací práva (v případě přijetí usnesení hlasy nezaevidovaného skutečného majitele hrozí zneplatnění usnesení) (více)

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem