Home / Právní služby

Poznat zákony, to neznamená pamatovat si jejich slova, ale poznat jejich sílu a moc.

A. C. Celsus

Právní služby advokátní kanceláře

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS nabízí komplexní právní poradenství ve všech záležitostech týkajících se obchodního, korporátního a majetkového práva. Významným segmentem našich právních služeb je poskytování právních služeb pro společnosti s mezinárodní účastí. Níže uvedený seznam poskytuje přehled o hlavních oblastech advokátní praxe.


Kolektiv advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS poskytuje právní služby ve všech oblastech práva, které zahrnují především právo insolvenční, obchodní právo, trestní právo a pracovní právo. Její členové nabízející profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Nabízí profesionální a individuální přístup ke každému klientovi, spolehlivost, diskrétnost a efektivnost.


FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o. staví na hodnotách

  • Individuální přístup a nadstandardní péče
  • Strategické uvažování a efektivní řízení
  • Vysoká kvalita poradenství za přiměřené ceny
  • Důvěra a loajalita
  • Komplexní a praktická řešení
www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem