Home / Právní služby / Advokátní úschovy

Nevážím si nikoho, kdo dnes není moudřejší než včera.

Abraham Lincoln

Advokátní úschovy, ověřování podpisů

Advokátní úschova

Advokátní úschova je alternativním způsobem úschovy finančních prostředků. Přijaté finanční prostředky jsou po celou dobu úschovy složeny na zvláštním bankovním účtu, oddělené od jiných finančních prostředků, a to včetně těch, které jsou případně předmětem jiné advokátní úschovy. Advokátní úschovu lze doporučit zejména při převodech nemovitostí a jiných majetkových hodnot.

Ověřování podpisů

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS provádí ověřování podpisů osob na listinách vyhotovených i nevyhotovených v advokátní kanceláři. Toto ověření podpisu má stejnou váhu a právní účinky jako úřední ověření podpisu matrikou nebo notářem.

Uzavření smlouvy podléhající vkladu do katastru nemovitostí na místě určeném klientem

Tato speciální služba poskytovaná naší advokátní kanceláří reaguje na zvláštní situace, ve kterých by v případě nečinnosti hrozilo nebezpečí z prodlení, nebo na takové situace, které jiné řešení nepřipouští, např. zdravotní stav účastníka. Tato služba je úzce spojena s oprávněním advokáta ověřovat totožnost účastníků smlouvy (nahrazuje úřední ověření podpisu matrikou nebo notářem). Služba spočívá v přípravě příslušné smlouvy (kupní, darovací, zástavní, o věcném břemeni) a dále její projednání a podpis za přítomnosti advokáta na místě určeném klientem.

Právní služby - přehled

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem