Home / Právní služby / Daňové poradenství

Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným.

Winston Churchill

Daňové poradenství, auditorské služby

Daňové poradenství

Daňové poradenství je nedílnou součástí služeb naší advokátní kanceláře, protože daňové aspekty ovlivňují každou majetkovo-právní oblast. Poskytujeme daňové poradenství ve všech oblastech zdanění právnických a fyzických osob, mezinárodního zdanění (smlouvy o zamezení dvojího zdanění) a nepřímých daní. Vždy se samozřejmě snažíme o optimalizaci daňové povinnosti našich klientů a jsme schopni řešit každý daňový problém.

Otázka daní z pohledu práva se týká především přeměn obchodních společností, převodu obchodních podílů, prodeje nemovitostí, dědictví apod.

Nabízíme rovněž možnost odkladu podání daňového přiznání. Tato služba odkladu daní umožňuje klientům odklad termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických i právnických osob do 30. června. „Odklad daně“ lze doporučit např. z důvodu odložení platby daně na pozdější období, kontroly účetnictví ze strany finančního úřadu a rovněž optimalizace daňového přiznání.

Audit, auditorské služby

Auditorské služby (služby nezávislého auditora) jsou zákonem vyžadovány u velkého počtu společensko-právních úkonů. I jediná zjištěná chyba může přinést mnohonásobně větší daňovou úsporu, než je cena služby. Naši spolupracující auditoři mají mimořádné znalosti a praxi ve svém oboru. Poskytneme Vám následující služby, které lze libovolně kombinovat:

  • povinné i nepovinné ověřování účetní závěrky auditorem
  • ověřování účetní závěrky dle mezinárodních standardů (IAS, US-GAAP)
  • oceňování podniků
  • poradenství v oblasti kontrolních systémů
  • audit či prověrka skupinových výkazů

Finanční právo

Soudní spory a zastupování

Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem