Home / Právní služby / Exekuce, platební rozkazy

Výsledkem myšlení nemá být pocit, ale čin.

Vincent van Gogh

Exekuce, platební rozkazy

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS nabízí zastupování povinných i oprávněných v exekučním řízení na základě tuzemských i zahraničních soudních a správních rozhodnutí, rozhodčích nálezů.

Bezplatná exekuce (vymáhání pohledávek)

Jedinou povinností klienta je předání exekučních titulů naší kanceláři a podepsání plné moci. Exekučním titulem je vykonatelný rozsudek, platební rozkaz, směnečný platební rozkaz, usnesení, soudem schválený smír, vykonatelný rozhodčí nález, vykonatelný platební výměr, výkaz nedoplatků, vykonatelný notářský nebo exekutorský zápis. Advokátní kancelář zejména připraví a podá návrh na zahájení exekuce příslušnému soudu, kde současně i navrhne pověření konkrétního exekutora provedením exekuce.

Platební rozkazy, hromadné platební rozkazy

Platební rozkazy jsou rozhodnutí soudu, kterým soud ukládá žalovanému (na základě podané žaloby) povinnost zaplatit žalobci peněžitou částku. Nabídka hromadných platebních rozkazů je určena všem obchodním společnostem či podnikatelům, kteří mají větší množství pohledávek jejichž důvod vzniku je vždy stejný - generické peněžité pohledávky (např. nedoplatků z leasingového nájmu, splátkového prodeje, spotřebitelských úvěrů). Při předání dostatečného množství žalobních nároků získá klient výhodné podmínky při poskytování právních služeb.

Vymáhání dluhů advokátem - výhody

Nabývání majetku od subjektů v insolvenci

Vymáhání pohledávek v insolvenčním řízení (konkurzu)

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem