Home / Právní služby / Finanční právo

Těžké časy vám dodávají odvahu k tomu, abyste mysleli na nemyslitelné.

Andy Grove

Finanční právo a daňové právo

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS poskytuje specializované právní služby v oborech finanční právo a daňové právo se zaměřením na zastupování daňových subjektů v daňovém řízení před finančními a celními úřady. Zastupujeme klienty při žalobách ke správním soudům proti nezákonnému vyměření daně, podáváme žaloby proti nečinnosti správců daně zejména při vytýkacích řízeních a odvoláních:

  • zastupování v daňovém řízení před správcem daně a vedení sporů se správci daně
  • zastupování v daňovém řízení
  • žaloby proti rozhodnutí daňových orgánů
  • koncepty mezinárodních struktur s ohledem na optimální zdanění
  • aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění

V souvislosti s finančním a daňovým právem nabízíme:

  • obhajoba v trestním řízení se specializací na hospodářskou kriminalitu a závažné trestné činy majetkové
  • zastupování poškozených v trestním řízení (adhezní)

Společně s našimi daňovými a účetními poradci vypracujeme optimální daňové řešení pro připravovaný podnikatelský projekt nebo transakci. Identifikujeme vhodné oblasti pro daňovou optimalizaci a zajistíme pro implementaci zvoleného daňově optimálního řešení.

Právní služby advokátní kanceláře

Obchodní právo

Zastupování před soudem, soudní spory

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem