Home / Právní služby / Firemní právník

Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným.

Winston Churchill

Firemní právní poradenství - firemní právník

Potřebujete mít vždy k dispozici tým právníků na míru vašeho podnikání? Chcete pravidelné a kvalitní právní služby, ale nechcete zaměstnávat vlastní firemní právníky? Pro podnikatele a společnosti nabízíme profesionální právní servis spojený se standardním chodem vaší společnosti. Poskytneme právníky na konkrétní oblasti práva.
.

Výhody právních balíčků firemního poradenství

 • jedna kontaktní osoba, která vám bude k dispozici
 • pokryjeme každou stránku podnikání
 • nepotřebujete vlastní firemní právníky
 • výhodné hodinové sazby

Náš tým právníků vám bude kdykoli k dispozici, aby se postaral o veškeré právní požadavky. Jednotliví právníci se specializují na konkrétní právní agendu, vašemu podnikání se tak bude vždy věnovat odborník na danou právní oblast. Ze zákona jsme vázáni mlčenlivostí a pojištěni. Vyberte si jeden z nabízených balíčků právních služeb.
.

Odměna firemního právníka


5h/ měsíc, vhodné pro OSVČ, fyzické osoby
9 400 Kč bez DPH, každá další h. 1 800 Kč


15h/měsíc, vhodné pro menší společnosti
26 000 Kč bez DPH, každá další h. 1 760 Kč

30h/měsíc, vhodné pro střední společnosti
49 300 Kč bez DPH, každá další h. 1 550 Kč

45h/měsíc, vhodné pro větší společnosti
68 500 Kč bez DPH, každá další h. 1 500 Kč

Pokud se o službě chcete dozvědět více, nebo se chcete poradit, jaký balíček by se pro vás hodil, můžete nás kdykoli kontaktovat nebo si domluvit osobní schůzku. Požadavky vyřešíme rychle, správně a efektivně.
.

Právní služby pro jednatele, představenstvo, dozorčí radu

Statutární orgán (jednatel, člen představenstva, statutární ředitel) odpovídá celým svým majetkem za to, že bude postupovat s péčí řádného hospodáře. Péče řádného hospodáře je institut vztahující se k oblasti obchodního práva a správy majetku. Péči řádného hospodáře lze prokázat i tím, že se před každým významným právním jednáním poradíte s advokátem. Čato řešíme například:

 • svolání valných hromad, zápisy z valných hromad
 • zprávy o vztazích, změny ve veřejném rejstříku
 • zastupování vůči obchodním partnerům, před soudy
 • evidence skutečných majitelů
 • testy insolvence, likvidity, rozdělení vlastních zdrojů
 • správa pohledávek, vymáhání pohledávek
 • jednání s odbory, úřady, státní správou
 • kompletní revize obchodních, nájemních a jiných smluv, včetně právní due dilligence

Právní služby pro personální oddělení

Personální i mzdové oddělení se běžně potýká s řadou otázek, na které je potřeba mít správné odpovědi. Často řešíme například:

 • nakládání s osobními údaji zaměstnanců, GDPR
 • propouštění zaměstnanců, včetně hromadného propouštění
 • odměňování zaměstnanců včetně stanovení nenároké složky mzdy či odměny
 • evidence pracovní doby, přestávek, přesčasů na pracovní cestě, hlídání zaměstnanců
 • pracovní spory, řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • směrnice a vnitropodnikové pracovněprávní dokumenty zaměstnavatele
 • kompletní revize pracovněprávních smluv, včetně právní due dilligence

Právní služby pro marketingové oddělení (marketing & media)

Jako advokátní kanceláře nabízíme komplexní právní poradenství v různých právních aspektech tvorby a provozování e-commerce a reklamy. Zejména řešíme:

 • právní poradenství v oblasti internetové reklamy a marketingu
 • licencování a jiné způsoby obchodního využití mediálního obsahu
 • tvorba a posuzování smluvních dokumentů (obchodních podmínek, reklamačních řádů apod.)
 • kontrola reklamního obsahu (soulad s právem)
 • zastupování týkající se odpovědnosti provozovatele webových stránek
 • doménové spory

Právní služby pro IT oddělení

Poskytneme vám veškerou právní podporu týkající se outsourcingu části nebo celého IT oddělení vaší společnosti na třetí stranu. Pomůžeme vám při nastavení podmínek ve smlouvách, kontrolních a sankčních mechanismů, převodu IT oddělení na třetí stranu, GDPR, servisních smluv, převodech softwaru, hardwaru.


Máte zájem o naše právní služby či se chcete o čemkoliv poradit? Neváhejte se na nás obrátit.

.
www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem