Home / Právní služby / GDPR – koho se týká?

Poznat zákony, to neznamená pamatovat si jejich slova, ale poznat jejich sílu a moc.

A. C. Celsus

GDPR – koho se týká?

Do účinnosti nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů zbývají přibližně 3 měsíce. Pravděpodobně každý již o zkratce „GDPR“ slyšel a má povědomí o tom, čeho se nařízení týká. Mnoho průzkumů z poslední doby však ukázalo, že v České republice existuje spousta subjektů, které se domnívají, že právě nich se nařízení o ochraně osobních údajů netýká. Není pravdou, že povinnost řídit se GDPR mají jen velké, často nadnárodní společnosti, nemocnice, bankovní instituce a správní orgány. GDPR se týká každého subjektu, který zpracovává osobní údaje např. o svých klientech, obchodních partnerech a zákaznících. Nařízením se musí řídit prakticky každý subjekt, který má aspoň 1 zaměstnance, jelikož právě o tomto zaměstnanci zpracovává jeho osobní údaje, aby z jeho mzdy dle příslušných předpisů mohl odvádět sociální a zdravotní pojištění, daně, apod. Dopady GDPR jsou tedy poměrně široké a je mylné se domnívat, že na malé a střední podnikatele nebo na osoby samostatně výdělečně činné nedopadá. Je však pravdou, že menší subjekty nebudou nařízením zasaženy tak významným způsobem jako právě zdravotnická zařízení, banky, společnosti s více než 250 zaměstnanci a orgány veřejné moci, které zpracovávají citlivé údaje nebo vedou rozsáhlá zpracování osobních údajů.

GDPR má za úkol chránit osobní údaje všech fyzických osob, ať už se jedná o spotřebitele, zákazníky, zaměstnance, ale i osoby samostatně výdělečně činné. Oproti tomu nedopadá na právnické osoby, tj. obchodní korporace jako takové, nicméně dopadá na osobní údaje fyzických osob, které v právnických osobách vystupují např. jako jejich statutární orgány, společníci, kontaktní osoby, apod.

Vzhledem k blížícímu se datu účinnosti GDPR je tak nejvyšší čas s mapováním připravenosti začít.www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem