Home / Právní služby / Insolvence, insolvenční právo / moratorium

Není větší škody než ztracený čas.

Michelangelo

Ochrana před věřiteli - Moratorium

Jste-li podnikatelem (fyzická OSVČ nebo právnická osoba), můžete v krátké lhůtě po zahájení insolvenčního řízení (nebo již před ním, jste-li v situaci hrozícího úpadku) požádat soud o tzv. moratorium (ochranu před věřiteli).

Moratorium poskytuje dlužníkovi dočasnou ochranu před věřiteli a před možným rozhodnutím o úpadku, zejména však poskytuje prostor pro překonání úpadku nebo pro dosažení dohody s věřiteli.

Jak moratorium chrání dlužníka

V době trvání moratoria nelze

  • prohlásit úpadek
  • dlužník může přednostně hradit ty dluhy, které bezprostředně souvisejí se zachováním provozu jeho podniku
  • dlužník je chráněn před vypovězením smluv na dodávky energií a surovin, jakož i dalších smluv o dodávkách zboží a služeb

Cílem moratoria je v tomto ohledu tedy snaha o udržení běhu podniku, a to i na úkor rovného postavení všech věřitelů.

Po podrobné analýze Vám navrhneme nejvhodnější způsob řešení Vaší situace.

Vymáhání pohledávek v insolvenčním řízení

Nabývání majetku od subjektů v insolvenci

Služby pro věřitele

Služby pro dlužníky

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem