Home / Právní služby / Medicínské právo

Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco moudří lidé jsou vždy plní pochybností.

Bertrand Russell

Medicínské právo

FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o. se specializuje na právní zastupování lékařů a zdravotnických zařízení - provozovatelů lékařských praxí, lékařů - zaměstnanců i nemocnic.· Řešíme případy, kdy je na lékaře (zdravotnické zařízení) podána žaloba či trestní oznámení v souvislosti s poskytováním zdravotní péče

· Nabízíme založení a převod lékařské praxe, prodej lékařské praxe a převody zdravotnických zařízení na s.r.o.

· Zastupujeme lékaře a zdravotnická zařízení ve sporech se zdravotními pojišťovnami o úhradu zdravotní péče

· Za lékaře či nemocnice řešíme mimosoudní dohody s pacienty, zastupujeme před soudyŘešíme problémy z obou stran medicínského práva jak právní zastupování lékařů (nemocnice) a dalších zdravotnických pracovníků, tak i právní problémy pacientů či jejich blízkých osob.Zaměřujeme se rovněž na oblast informovaného souhlasu pacienta, odmítnutí zdravotní péče, vedení zdravotnické dokumentace, poskytování informací ve zdravotnictví, ukončení léčby.

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem