Home / Právní služby / Občanské právo

Není větší škody než ztracený čas.

Michelangelo

Občanské právo - advokátní kancelář

Hledáte advokáta na občanské právo? V advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS se dlouhodobě věnujeme oblasti občanského práva. Rádi vám pomůžeme s vaším problémem v této oblasti, ať již formou konzultací a stanovisek, vypracováním potřebných dokumentů (smluv) nebo převzetím právního zastoupení v běžícím nebo budoucím sporu. Vás i vaše zájmy můžeme jako právní zástupci hájit při jednáních s protistranou, případně i před soudem.

Právní služby v oblasti občanského práva

V oblasti občanského práva zastupujeme klienty v jednáních před soudy ve všech občanskoprávních sporech, sepisujeme kupní, darovací, předmanželské a jiné občanskoprávní smlouvy, vypořádání podílového spoluvlastnictví i společného jmění manželů. Zabezpečujeme kompletní právní servis při převodu nemovitostí včetně ověření podpisů účastníků smlouvy. Zastupujeme v dědickém řízení.

 • vlastnické právo, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů - výkon, ochrana, vypořádání, sousedská práva
 • věcná břemena, zástavní a zadržovací právo - vznik, změna, zánik
 • smluvní vztahy - zpracování všech druhů smluv, právní rozbory uzavřených smluv, výpovědi smluv, smluvní a zákonná odpovědnost za vady, zajištění závazků
 • právní a související daňové poradenství při správě majetku včetně poradenství v oblasti strukturování a správy struktur, nadací, svěřenských fondů
 • právní poradenství v oblasti soukromých investic
 • spory o peněžitá plnění
 • právní vztahy k nemovitostem, sepis smluv - kupních, darovacích, zástavních, o věcných břemenech, zajišťovací převod vlastnického práva k nemovitostem včetně ověření totožnosti účastníků smluv za účelem vkladu do katastru nemovitostí (úřední ověření podpisu)
 • odpovědnost za škodu - zvláštní typy odpovědnosti (za škodu způsobenou nezletilým nebo nezpůsobilou osobu, za škodu na věcech odložených nebo vnesených), poskytujeme pomoc i při uplatňování náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím státního orgánu vůči České republice.
 • odpovědnost za škodu na zdraví
 • bezdůvodné obohacení
 • směnky, dluhopisy
 • pojišťovnictví (právní pomoc při jednání s pojišťovnou)
Samozřejmostí je též možnost advokátní úschovy finančních prostředků, případně listin. Klienty zastupujeme ve vkladovém řízení vedeném katastrálním úřadem.

Profesionální právní poradenství v oblasti občanského práva

Ke každému případu v rámci občanského práva přistupujeme diskrétně, věnujeme mu dostatek času. Řešíme tzv. hmotné i procesní občanské právo. Našim cílem je maximální uspokojení potřeb klienta. Jednáme rychle a spolehlivě chráníme zájmy svých klientů. Za prioritu v rámci našich služeb považujeme vedle absolutní diskrétnosti i srozumitelnost a jednoznačnost našich doporučení a samozřejmě i rychlost dodání zpracovaných výstupů. Pokud máte problém v oblasti občanského práva, kontaktujte naši advokátní kancelář v Brně a Praze.
www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem