Home / Právní služby / Občanské právo / Směnky a směnečné právo

Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco moudří lidé jsou vždy plní pochybností.

Bertrand Russell

Směnky a směnečné právo

Směnka je cenný papír, který musí mít zákonem přesně stanovené náležitosti, ze kterých bude patrný dlužnický závazek. Ten dává vlastníku směnky právo požadovat dlužnou částku ve stanovenou dobu zpět. Směnka je velmi vhodným zajišťovacím instrumentem, který může zásadně zrychlit proces vymáhání pohledávky.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS svým klientům poskytuje právní poradenství  v oblasti směnečho práva, a to samozřejmě včetně vymáhání pohledávek ze směnek (směnečný platební rozkaz). V případě porušení směnečného závazku připravíme návrh na vydání směnečného platebního rozkazu a ve směnečném sporu Vás zastoupíme až po exekuci.

V oblasti směnečho práva advokátní kancelář poskytuje právní služby zejména v těchto oblastech právních vztahů:
vyhotovení směnek vlastních i cizích
posouzení platnosti směnek
sepis směnečných smluv a vyplňovacích prohlášení k blankosměnkám
zastupování u soudů ve všech směnečných řízeních
přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení
zastupování v incidenčních sporech

Náležitosti směnky

označení i v textu, že se jedná o směnku – nadpis nestačí
v případě vlastní směnky bezpodmínečný slib zaplatit určitou částku
v případě cizí směnky příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu
jméno toho, kdo má platit (směnečník / akceptant / příjemce)
jména dalších ručitelů (aval, avalisté)
údaje o splatnosti:
na viděnou (při předložení) = vistasměnka
na určitý čas po viděné = časová vistasměnka
na určitý čas po vystavení = dato směnka
na určitý den
údaj místa, kde má být placeno
jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno
datum a místo vystavení – postačí město
podpis výstavce (adresa není nutnou náležitostí, usnadní však dokazování, kdo je výstavcem)

Poskytujeme důvěrný a individuální přístup. Vysoká úroveň odborných znalostí směnečného práva, rychlost a důkladnost je samozřejmostí.
www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem