Home / Právní služby / Obchodní právo / evropská společnost

Výsledkem myšlení nemá být pocit, ale čin.

Vincent van Gogh

Evropská společnost

Evropská společnost (SE) je forma podnikání podléhající právním normám Evropské unie, zapisuje se do obchodního rejstříku. Cílem Evropské společnosti je usnadnit volný pohyb osob, kapitálu a podnikatelských subjektů po celé EU.

Výhody Evropské společnosti

1. V představenstvu i dozorčí radě stačí jediný člen. Evropská společnost má ve srovnání s a.s. menší nároky na personální obsazení orgánů společnosti, když k plnému obsazení orgánů evropské společnosti postačují dvě osoby (jeden člen představenstva a jeden člen dozorčí rady), a to bez ohledu na počet akcionářů.

2. Možnost upsat akcie na majitele (doručitele).

3. Využití smluv o ochraně investic uzavřených Českou republikou. Evropská společnost se může opřít i o smlouvy o ochraně investic uzavřených Českou republikou. Česká společnost tuto možnost nemá.

4. Libovolné přenesení sídla společnosti do jakéhokoliv státu Evropské unie. České úřady mohou informace o evropské společnosti zjišťovat pouze přes příslušné zahraniční úřady, což je dosti problematické. Soudní spory se budou řešit v místě sídla společnosti.

5. Výběr nejvhodnějšího daňového systému v rámci EU – Po přesunu společnosti se na ES vztahují daňové zákony zvolené země. SE může dle výběru sídla například využívat nízké daně z příjmů, nebo využít vhodného holdingového režimu. Přesunem společnosti lze také řešit optimalizaci zdanění připravovaných transakcí. Například prodeje podílů nebo obchod s pohledávkami.

Založení Evropské společnosti

Založení dceřiné evropské společnosti

Alespoň dvě společnosti (jakékoliv právní formy) z různých členských států Evropské unie mohou založit dceřinou Evropskou společnost.

Přeshraniční fúze

Jedná se o možnost, kdy se 2 akciové společnosti z různých zemí EU fúzují a vznikne tak nový podnikatelský subjekt - SE, který může ale mít sídlo v libovolném státě Evropské unie

Založení holdingové evropské společnosti

Společnosti, které se nacházejí v různých členských státech EU, založí sobě nadřazenou evropskou společnost, která bude na vrcholu celého holdingu.

Transformace národní akciové společnosti na evropskou společnost

Subjektem je zde akciová společnost, která má na území jiného členského státu minimálně po dobu dvou let svou dceřinou společnost.

Založení evropské společnosti jinou evropskou společností

Již založená evropská společnost je oprávněna k tomu, aby mohla již bez dalších podmínek zakládat své dceřiné evropské společnosti.

Objednat společnost nyní.

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem