Home / Právní služby / Obchodní právo / fúze a akvizice

Poznat zákony, to neznamená pamatovat si jejich slova, ale poznat jejich sílu a moc.

A. C. Celsus

Fúze, akvizice

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS se v rámci poskytovaných služeb v oblasti obchodního práva profiluje jako specialista při akvizicích společností, podniků, fůzích a dělení, zejména pak nabízí:

  • převody akcií či obchodních podílů
  • příprava valných hromad
  • zastupování ve věcech obchodního rejstříku
  • právní audit
  • zajištění služeb daňových poradců, auditorů, znalců

Naše služby tak zahrnují zejména odborné poradenství při stanovení nejvhodnější struktury celé transakce s ohledem na zájmy klienta, jmenování znalců soudem, přípravu valných hromad o fúzi, splnění veškerých informačních povinností a dalších zákonných požadavků souvisejících s tímto typem transakce, včetně podání návrhu na zápis fúze sloučením do obchodního rejstříku a kroků na zápis fúze navazujících.

Naše služby nezůstávají pouze u poskytnutí samotného právního poradenství, ale věnujeme se též daňovým a podnikatelským aspektům a růstu hodnoty zůčastněných podniků.

Obchodní právo, společnosti

Zakládání společností

Prodej společností na klíč ("ready-made")

Právní due dilligence

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem