Home / Právní služby / Obchodní právo / obchodní rejstřík

Těžké časy vám dodávají odvahu k tomu, abyste mysleli na nemyslitelné.

Andy Grove

Změny v obchodním rejstříku

Dokládat veškeré zákonem určené skutečnosti do obchodního rejstříku a udržovat svůj zápis aktuální je důležitou povinností každé právnické osoby.

FABIAN & PARTNERS Vám nabízí tyto služby:

 • návrhy na zápis společností a změn do obchodního rejstříku
 • vyplňování nových formulářů dle § 32 obch. zák. pro obchodní rejstřík bez zbytečných chyb a opětovného podávání nových a nových návrhů
 • zajišťování změn v obchodních společnostech a jejich zápisu do obchodního rejstříku
 • zorganizování valné hromady, včetně zápisu z valné hromady
 • zajišťování všech zákonných povinností v oblasti sbírky listin

Uložení účetní závěrky do Sbírky listin příslušného rejstříkového soudu je zákonnou povinností jednatele či členů představenstva obchodní společnosti. Kromě účetní závěrky je třeba každoročně uložit též návrh na rozdělení zisku a jeho konečnou podobu nebo vypořádání ztráty. Podle nové úpravy je nutné ukládat výše zmíněné dokumenty pouze v elektronické podobě, a to ve formátu PDF.

Změny v společnostech

Dále pro Vás zařídíme jakékoliv změny společnosti:

 • Zápis/výmaz nového společníka
 • Zápis/výmaz jednatele společnosti
 • Změnu sídla společnosti
 • Změnu názvu (firmy)
 • Zápis/výmaz předmětu podnikání (včetně vyřízení živnostenských listů)
 • Zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti
 • Doplacení základního kapitálu.
 • Změna společenské smlouvy (zakladatelské listiny)

Změny ve společnosti lze provést na dálku též na základě emailové a poštovní komunikace.

Obchodní právo, společnosti

Prodej společností na klíč ("ready-made")

Likvidace společností

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem