Home / Právní služby / Obchodní právo / právní due diligence

Těžké časy vám dodávají odvahu k tomu, abyste mysleli na nemyslitelné.

Andy Grove

Právní audit - Due Diligence (prověrka)

Jedním z přípravných kroků, které před realizací různých forem majetkových vstupů do vybraných společností doporučujeme našim klientům, je provedení právního auditu.

Výsledkem každého právního auditu je závěrečná zpráva, která obsahuje souhrn prověřených právních vztahů, upozornění na možná rizika a návrhy jednotlivých variant dalšího postupu klienta. Účelem většiny právních auditů je primárně zvýšení právní jistoty klienta, který získá ucelený a podrobný přehled o stavu společnosti, do které zamýšlí investovat. Dalším přínosem podrobného prověření právního stavu společnosti je zpravidla lepší orientace samotné prověřované společnosti ve vlastních právních vztazích, možnost předcházet rizikům plynoucích např. z nevýhodných smluvních podmínek.

  • komplexní služby v oblasti právního auditu, zejména v souvislosti s akvizicemi (např. postavení a fungování statutárních orgánů, právní vztahy k nemovitostem, pracovněprávní vztahy)
  • právní posouzení veškerých předpisů společnosti (stanov, společenské smlouvy, vnitřních předpisů apod.)
  • právní revize soudních sporů společnosti
  • komplexní právní posouzení obchodních transakcí
  • posouzení výhodnosti smluv pro společnost a právních rizik z nich plynoucích
  • právní audit obchodních smluv společnosti se zaměřením zejména na odpovědnost statutárních orgánů společnosti
  • právní poradenství v oblasti nehmotného majetku - obchodní tajemství, ochranné známky, patenty, know how

Výsledkem je podrobná zpráva, jejímž obsahem jsou závažná zjištění a návrh nápravy ve formě právních kroků či návrhu konkrétních ustanovení.

Obchodní právo, společnosti

Zakládání společností

Fúze, akvizice společností

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem