Home / Právní služby / Obchodní právo / ready made společnosti

Není větší škody než ztracený čas.

Michelangelo

Ready-made společnosti (společnosti na klíč)

Ready-made společnosti jsou společnosti založené výhradně za účelem jejich prodeje, tj. převodu 100% obchodního podílu. Nikdy nevyvíjely žádnou obchodní činnost. Jsou zapsány v obchodním rejstříku, mají splacený základní kapitál a nejsou zatíženy žádnými závazky. Výhodou pořízení společnosti "na klíč" je zejména rychlost.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS ručí za to, že společnost nikdy žádnou činnost nevyvíjela, není proti ní vedeno žádné řízení, nemá žádné závazky.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS poskytuje v rámci prodeje českých a slovenských společností na klíč následující služby:

 • přípravu veškeré smluvní dokumentace
 • uspořádání valné hromady za účelem realizace změn
  • změna jednatele
  • změna názvu společnosti
  • rozšíření předmětu podnikání
  • změna sídla
 • zastupování klienta při jednání s úřady státní správy (živnostenský úřad, finanční úřad)
 • ohlášení živnostenského oprávnění a vyzvednutí výpisu ze živnostenského rejstříku
 • podání návrhu na zápis změn ve společnosti do obchodního rejstříku
 • registraci společnosti k dani z příjmu, DPH či jiným daním
 • poskytnutí sídla společnosti v Brně, Praze, Bratislavě

Kroky nutné pro koupi ready-made společnosti:

 1. vyplnění objednávkového formuláře pro koupi společnosti (zašleme na základě Vaší poptávky)
 2. klient ve formuláři uvede jméno budoucích společníků, požadovaný název společnosti, předmět podnikání, jména členů statutárních orgánů (jednatelů)
 3. klient zajistí- výpisy rejstříku trestů členů statutárního orgánu společnosti
 4. poté zahájíme proces převodu společnosti na nabyvatele, podáme návrh na zápis změn v obchodním rejstříku, vyřídíme živnostenské listy
 5. po zápisu změn v obchodním rejstříku zašleme výpis z obchodního rejstříku

V případě zájmu nás kontaktujte, odkoupení existující ready made společnosti lze vyřídit i na dálku, není nutná osobní schůzka.

Obchodní právo

Neziskové organizace, nadace

Likvidace společností

Insolvence, konkurs

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem