Home / Právní služby / Obchodní právo / reklama, mediální právo

Není větší škody než ztracený čas.

Michelangelo

Reklama (právo reklamy, mediální právo)

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS poskytuje v plném rozsahu služby v oblasti právní úpravy reklamy, zejména zpracovává odborná stanoviska, posudky a vypracovává smlouvy. Nabízíme poradenskou a konzultační činnost při přípravě reklamních konceptů a kampaní, posouzení marketingové strategie klienta z hlediska souladu se zákony o regulaci reklamy a ochraně spotřebitele. Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS dále nabízí přípravu návrhů smluv o poskytování reklamního servisu, smluv o spolupráci, posuzování reklamních spotů:

  • právní poradenství při přípravě reklamní kampaně
  • posouzení reklamy z pohledu práva nekalé soutěže a ochrany spotřebitele
  • posouzení reklamní kampaně z pohledu zákona o regulaci reklamy
  • posouzení reklamy s ohledem na právo ochranných známek, autorské právo
  • posouzení náležitostí obalů výrobků
  • ochrana dobré pověsti právnických osob

Obchodní právo, společnosti

Zastupování před soudy a v arbitrážním řízení

Právo duševního vlastnictví, autorské právo

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem