Home / Právní služby / Obchodní právo / smluvní právo

Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco moudří lidé jsou vždy plní pochybností.

Bertrand Russell

Smluvní právo, závazkové právo

Součástí služeb poskytovaných naší advokátní kanceláří je revize a příprava smluv z oblasti práva obchodního i občanského, týkající se podnikatelské i nepodnikatelské činnosti (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy, smlouvy o postoupení pohledávek a zajištění závazků, smlouvy o obchodním zastoupení, leasingové smlouvy, smlouvy o převodu podniku, nájemní smlouvy, smlouvy o dodávkách zboží, smlouvy o spolupráci).

  • příprava a vyjednávání smluv
  • příprava speciálních i vzorových smluv
  • příprava všeobecných obchodních podmínek

Služby advokátní kanceláře zahrnují i právní poradenství při poskytování či žádosti o úvěr (půjčku), včetně přípravy zajišťovacích instrumentů - zřízení zástavního práva k nemovitostem i věcem movitým, akciím, obchodním podílům, bankovním účtům, právům a pohledávkám, realizace zajišťovacích převodů, asistence při přípravě podkladů k sepsání notářských zápisů se svolením k přímé vykonatelnosti pohledávky.

Naše advokátní kancelář se účastní dalších transakcí jako např. share deal, tedy převod obchodního podílu/akcií, přičemž smyslem celé akvizice je nabytí konkrétní nemovitosti. Za tímto účelem nabízíme i prodej tzv. ready-made společností; tj. společností zapsaných v obchodním rejstříku s plně splaceným základním kapitálem. Tyto společnosti jsou připraveny k okamžitému prodeji.

Sepisujeme i smlouvy, které svojí povahou buďto neodpovídají žádnému smluvnímu typu - tzv. inominátní smlouvy, nebo kombinují rovnou více smluvních typů.

Obchodní právo, společnosti

Zastupování před soudy a v arbitrážním řízení

Fúze, akvizice společností

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem