Home / Právní služby / Obchodní právo / valné hromady

Základem spravedlnosti je důvěra, to znamená stálost a úpřimnost ve slovech i v dohodách.

Marcus Tullius Cicero

Valné hromady, organizování valných hromad

Valná hromada je nejvyšší orgán obchodní společnosti, který dělá nejdůležitější rozhodnutí. Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS Vám nabízí organizování valných hromad obchodních společností (společností s ručením omezeným, akciových společností). Zajišťujeme valné hromady bez účasti notáře, i s notářskou účastí tam, kde to obchodní zákoník požaduje ( například při změně zakladatelských dokumentů – zakladatelských listin, společenských smluv, stanov, a při valných hromadách v působnosti jediného společníka ). Valnou hromadu jsme schopni zorganizovat i v místě sídla Vaší společnosti – včetně “dodání” notáře, rovněž provedeme zápis provedených změn do obchodního rejstříku společnosti.

Každá společnost má povinnost uspořádat valnou hromadu 1 x ročně, kde společníci schválí výsledky hospodaření za předcházející rok. Dokud není účetní závěrka schválena, nemůže valná hromada rozhodnout např. o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty společnosti.

Neplatnost usnesení valné hromady

Porušení pravidel pro svolávání valné hromady stanovených právními předpisy, stanovami či společenskou smlouvou může mít za následek vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady soudem.

Obchodní právo, společnosti

Prodej společností na klíč ("ready-made")

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem