Home / Právní služby / Obchodní právo / založení společnosti v ČR

Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným.

Winston Churchill

Založení společnosti (s.r.o., a.s. a další)

V České republice a na Slovensku nabízíme založení těchto forem právnických osob:

 • společnost s ručením omezeným
 • akciová společnost
 • komanditní společnost nebo veřejná obchodní společnost
 • družstvo
 • nadace a nadační fond
 • obecně prospěšná společnost, občanské sdružení

Založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o., spol. s r.o.)

Kroky nutné pro založení společnosti:

 1. vyplnění objednávkového formuláře pro založení společnosti (zašleme na základě Vaší poptávky)
 2. dohoda o ceně, uzavření smlouvy o poradenství při založení společnosti
 3. klient zajistí- výpisy z rejstříku trestů jednatelů společnosti
 4. poté zahájíme proces založení společnosti, vyřídíme živnostenské listy případně koncese, zřídíme bankovní účet pro splacení základního kapitálu
 5. před podáním návrhu na (prvo)zápis společnosti do obchodního rejstříku je nutné, aby klient složil na zvláštní účet u banky vklad na základní kapitál
 6. po zápisu společnosti do obchodního rejstříku zašleme výpis z obchodního rejstříku a registrujeme společnost k daním na finančním úřadě

Pro založení společnosti potřebuje společnost sídlo, které se zapisuje do obchodního rejstříku - za tímto účelem poskytujeme sídlo v Praze, Brně, Bratislavě, včetně příjmu a přeposílání pošty.

Rychlost založení s.r.o.: od předání podkladů přibližně 20 dnů.

Založení akciové společnosti (a.s.)

Kroky nutné pro založení akciové společnosti:

 1. vyplnění objednávkového formuláře pro založení společnosti (zašleme na základě Vaší poptávky)
 2. dohoda o ceně, uzavření smlouvy o poradenství při založení společnosti
 3. klient zajistí- výpisy z rejstříku trestů jednatelů společnosti
 4. poté zahájíme proces založení společnosti, vyřídíme živnostenské listy případně koncese, zřídíme bankovní účet pro splacení základního kapitálu
 5. před podáním návrhu na (prvo)zápis společnosti do obchodního rejstříku je nutné, aby klient složil na zvláštní účet u banky vklad na základní kapitál
 6. po zápisu společnosti do obchodního rejstříku zašleme výpis z obchodního rejstříku a registrujeme společnost k daním na finančním úřadě
 7. v průběhu procesu zakládání společnosti je třeba, aby klient složil na zvláštní účet u banky vklad na základní kapitál
 8. jakmile je společnost založena zašleme výpisy z registru o založené společnosti a registrujeme společnost na finančním úřadě

Rychlost založení a.s.: od předání podkladů přibližně 20 dnů

Ostatní právnické osoby

Založíme jinou právnickou osobu v České republice a na Slovensku dle individuální potřeby klienta.

V případě zájmu nás kontaktujte, založení společnosti lze vyřídit i na dálku, není nutná osobní schůzka.

Obchodní právo

Prodej společností na klíč ("ready-made")

Neziskové organizace, nadace

Likvidace společností

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem