Home / Právní služby / Obchodní právo / živnostenské právo

Nevážím si nikoho, kdo dnes není moudřejší než včera.

Abraham Lincoln

Živnostenské právo, živnostenské podnikání

Bude-li společnost vykonávat jinou činnost než vlastnit nemovitost je nutné získat živnostenský list pro každou z těchto činností. Živnostenská list pro fyzickou osobu nelze nijak použít pro společnost, společnost musí získat vlastní živnostenský list.

Jako součást našich služeb spojených se založením či pořízením společnosti Vám poradíme ohledně volby živnostenských listů pro Vaši podnikatelskou činnost. Některé živnosti vyžadují jmenování odpovědného zástupce splňujícího podmínky živnostenského zákona.

Pokud máte zájem o vyřízení živnostenského listu, vyřídíme za Vás veškerou s tím spojenou administrativu s živnostenským úřadem:

  • poskytování porad právního rámce podnikání
  • zajištění vydání živnostenského oprávnění ( živnostenský list, koncesní listina )
  • dohody o odpovědných osobách
  • zastupování v řízení před živnostenským úřadem
www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem