Home / Právní služby / Ochrana osobnosti a dobré pověsti

Není větší škody než ztracený čas.

Michelangelo

Ochrana osobnosti a dobré pověsti právnických osob

Nabízíme právní služby v celé šíři, a to jak ochranu proti zásahům či ohrožení, tak obranu proti nařčení ze zásahu. Právní služby zahrnují postup podle obecných předpisů občanského zákoníku, podle speciální úpravy pro tisk, rozhlas a televizi (právo na odpověď a dodatečné sdělení), též související otázky trestně právní a majetkoprávní. Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS zejména nabízí:

  • registrace správců
  • právní poradenství při zpracování osobních údajů
  • smlouvy mezi správci a zpracovateli
  • řízení před Úřadem pro ochranu osobních údajů
  • spory na ochranu osobnosti, materiální zadostiučinění

Právo duševního vlastnictví, autorské právo

Náhrada škody a ušlého zisku

Bezdůvodné obohacení

GDPR

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem