Home / Právní služby / Outsourcing právních služeb

Výsledkem myšlení nemá být pocit, ale čin.

Vincent van Gogh

Outsourcing právních služeb - právní služby pro firmy

Outsourcing právních služeb jako forma spolupráce spočívá v převzetí části specifických úkolů a činností klienta odborným dodavatelem právních služeb (jedná se např. o přípravu a kontrolu smluv, pracovněprávní agendu, správu a vymáhání pohledávek, účast na obchodních jednáních, právní dohled a další). Na základě požadavků klienta poskytujeme právní služby též v jeho sídle. Díky externím spolupracovníkům zajišťujeme pro naše klienty konzultace a zpracování odborných posudků i v úzce specifických oblastech, zejména v oblasti daňového poradenství a auditorských služeb.

Výhody outsorcingu jsou především:

  • smluvní převzetí zodpovědnosti, garance
  • odstranění neefektivního využití pracovní síly (pracoviště, personální náklady, pojištění)
  • vysoká přidaná hodnota služby, kalkulované, pravidelné a plánované náklady
  • uvolnění kapacitních prostředků na Váš core-business
  • převedení veškeré odpovědnosti na advokátní kancelář
  • udržení odborné úrovně
  • rychlost a flexibilita poskytovaných služeb
Nabízíme průběžné právní poradenství při otázkách vznikajících v každodenní praxi obchodních společností, prověrky dodržování platných právních předpisů společností. Víme, jak to ve firmách funguje a naší prioritou je vytvářet obchodně, ale i právně fungující řešení. Umíme komunikovat se zaměstnanci i s managementem máme lidský přístup.
.

.

Právní služby - přehled

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem