Home / Právní služby / Poradenství v hospodářské krizi

Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku to nejcennější: čas.

Napoleon Bonaparte

Právní služby související s krizí po koronaviru

Současná krize přináší bezprecedentní výzvy podnikatelům i fyzickým osobám po celém světě. Udržet krok s nejnovějším vývojem vyžaduje dokonalou orientaci v právních předpisech se zaměřením na insolvenční právo, pracovní právo, vymáhání pohledávek, obchodní právo, daně a další v zájemných ekonomicko – právních souvislostech. Právní služby poskytované advokátní kanceláří FABIAN & PARTNERS pokrývají široké spektrum vzájemně propojených specializovaných oblastí, což zajišťuje komplexní a koordinované poradenství v hospodářské krizi pro klienty kanceláře. Advokátní kancelář spolupracuje se specialisty, daňovými poradci.

Naše advokátní kancelář nabízí kvalifikovanou pomoc jak věřitelům tak dlužníkům, společnostem, kterým hrozí insolvence nebo společnostem během insolvenčního řízení.

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem