Home / Právní služby / Pracovní právo

Těžké časy vám dodávají odvahu k tomu, abyste mysleli na nemyslitelné.

Andy Grove

Pracovní právo, právní služby pro zaměstnavatele

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS poskytuje právní služby zaměstnavatelům ve všech oblastech pracovního práva, zejména při sepisu pracovních smluv, výpovědí, hromadných výpovědí a dohod, pracovních řádů, interních směrnic, jakož i při kolektivním vyjednávání. Současně zastupujeme jako advokáti zaměstnavatele v soudních řízeních týkajících se rozvázání pracovního poměru, náhrady škody. Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS má bohaté zkušenosti s úpravou pracovněprávních vztahů ve společnostech, zejména pak poskytuje:

 • komplexní poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance
 • pracovní smlouvy
 • manažerské smlouvy
 • kolektivní smlouvy, jednání s odbory
 • konkurenční doložky
 • zaměstnávání cizinců
 • agenturní zaměstnávání
 • pracovní řády a interní předpisy
 • zaměstnanecké výhody
 • reorganizace, organizační změny
 • ukončování pracovních poměrů
 • pracovněprávní spory - zastoupení advokátem
 • uplatňování nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru
 • pracovní úrazy a náhrada škody

Právní služby pro zaměstnavatele

Právník - advokát se specializací na pracování právo vám poradí s pracovněprávními postupy, smlouvami a vyřízením vzniku, změny nebo ukončením pracovního poměru. Pro zaměstnavatele dokážeme zajistit kompletní pracovněprávní dokumentaci, včetně vyhotovení pracovních smluv, mzdových výměrů a ostatních potřebných dokumentů. Pokud již máte tuto dokumentaci vyhotovenou a nejste si jisti, zda je pro vás bezpečná, jsme schopni ji zkontrolovat a doplnit tak, aby pro vás byla co největším přínosem. Spolupracujeme také s daňovými poradci a účetními. Provádíme komplexní pracovněprávní due dilligence zejména v oblasti pracovněprávní dokumentace zaměstnavatele a jeho vnitřních postupů se zaměřením na identifikaci potenciálních rizik a doporučení optimálního řešení.
.

Pracovněprávní poradenství

Rádi vám poradíme či posoudíme vaší záležitost z oblasti pracovně právní problematiky, ať již z pohledu zaměstnance nebo zaměstnavatele. Včasné posouzení vaší záležitosti advokátem a navržení jejího vhodného řešení v mnoha případech předejde nákladnému soudnímu sporu a ušetří vám starosti. Poradíme vám při nakládání s osobními údaji zaměstnanců, zejména pokud jde o vedení personální a mzdové agendy, používání fotografií zaměstnanců nebo předávání jejich údajů. Právní služby poskytujeme rovněž v souvislosti s monitorováním zaměstnanců (kamery na pracovišti, GPS v autech), kontrolou užívání internetu apod.


Koronavirus právní poradna ("korona právo")

Koronavirus 2021 bohužel negativně zasáhl do postavení zaměstnanců, zaměstnavatelů. Naše advokátní kancelář vám poskytne “korona” právní poradenství v oblastech pracovního, obchodního, insolvenčního práva, rovněž vás můžeme zastupovat při získání finanční podpory od státu v rámci různých podpůrných programů pro zaměstnanecké náhrady.

Pomáháme překonat nejrůznější překážky, právníci advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS a insolvenční právníci pomůžou i vám. Napište nám na info@fabianpartners.cz nebo zavolejte na 605245409.

Výhodné balíčky právních služeb

Obchodní právo, společnosti

Trestní právo

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem