Home / Právní služby / Pracovní právo / Pracovněprávní spory

Základem spravedlnosti je důvěra, to znamená stálost a úpřimnost ve slovech i v dohodách.

Marcus Tullius Cicero

Pracovněprávní spory

Zákoník práce a další předpisy pracovního práva jsou koncipovány na ochranářském principu zaměstnance a v případě nevhodně zvoleného způsobu ukončení pracovního poměru, nebo nesplnění formálních požadavků na dokumentaci k ukončení pracovního poměru mohou zaměstnavateli vzniknout značné náklady. Často zastupujeme naše klienty (především zaměstnavatele) v soudních řízeních i mimosoudních narovnáních sporů, se kterými máme rozsáhlé zkušenosti. Vždy se snažíme prosadit nejvýhodnější řešení pro klienty a pokud možno ukončit celý spor v rané fázi.  Jsme schopni komplexně posoudit a vyhodnotit celkové dopady a náklady, pracovněprávního sporu jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.

Kontrola Inspektorátu práce

Naše advokátní kancelář rovněž zastupuje zaměstnavatele (včetně agentur práce) v průběhu kontrol inspektorátů práce, cizinecké policie a na ně navazujících správních či soudních řízení.

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem