Home / Právní služby / Pracovní právo / Pracovní právo pro zaměstnavatele

Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku to nejcennější: čas.

Napoleon Bonaparte

Pracovní právo pro zaměstnavatele

V rámci pracovněprávního poradenství se zabýváme především přípravou a kontrolou pracovních smluv, problematikou souběhu smluv manažerských se smlouvami o výkonu funkce statutárního orgánu, podporu HR oddělení a konzultace vzniklých problémů v pracovněprávní oblasti.

Poskytujeme právní poradenství zaměstnavatelům týkající se dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti, dohod o odpovědnosti zaměstnance, nebo zaměstnavatele za škodu, dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, odměňováním zaměstnanců, problematiku spojenou s ukončováním pracovních poměrů ať už výpovědí, dohodou, okamžitým zrušením pracovního poměru, nebo výpovědí hromadnou v rámci restrukturalizace zaměstnavatele. Zajistíme rovněž odborná školení dle požadavků a potřeb klienta.

Konkurenční doložka

Ochraňte své know-how před zaměstnanci a dalšími neoprávněnými osobami díky konkurenční doložce.

Dohoda o mlčenlivosti (NDA)

Ochraňte své obchodní tajemství a know-how a sjednejte si s vašimi obchodními partnery a zaměstnanci dohodu o mlčenlivosti (NDA).

Revize pracovněprávní dokumentace

V rámci poskytovaných právních služeb nabízíme zaměstnavatelům kompletní revizi pracovní dokumentace. Také nabízíme i implementaci legislativních změn do konkrétních dokumentů.

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Smlouva o výkonu funkce jednatele musí mít vždy povinně písemnou formu. Smlouvu o výkonu funkce je nutné předložit valné hromadě ke schválení.

Zastupování zaměstnavatelů před soudy

Poskytujeme právní služby a zastoupení v mimosoudních i soudních sporech. Zaměstnavatele u soudu zastupujeme při sporu o neplatnost výpovědi, konkurenčních doložek, vymáháme pohledávky vzniklé ve spojení s pracovněprávními vztahy. Zastupujeme klienty při jednání s odborovými organizacemi.

Neváhejte se na nás obrátit ani s otázkami, které se týkají zákona o zaměstnanosti, zákona o inspekci práce nebo právních předpisů v oblasti BOZP.
www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem