Home / Právní služby / Pracovní právo / Smlouvy a pracovněprávní dokumentace

Výsledkem myšlení nemá být pocit, ale čin.

Vincent van Gogh

Smlouvy a pracovněprávní dokumentace

Zákonná úprava pracovního práva České republiky klade vysoké nároky na náležitosti pracovněprávních dokumentů, a to v zájmu ochrany zaměstnance. Na druhou stranu vhodně nastavená dokumentace chrání zaměstnavatele, který jejím prostřednictvím snižuje riziko vzniku pracvoněprávních sporů. Pro odborná posouzení práv, pracovněprávních nároků a právní poradenství v oblasti pracovního práva se proto naši klienti obracejí s důvěrou na naši advokátní kancelář.

Revize pracovněprávní dokumentace

V rámci poskytovaných právních služeb nabízíme zaměstnavatelům kompletní revizi pracovní dokumentace. Také nabízíme i implementaci legislativních změn do konkrétních dokumentů.

Naše advokátní kancelář pro vás připraví následující:

Pracovněprávní dokumentace při vzniku pracovního poměru

 • osobní dotazník (limity z hlediska GDPR),
 • pracovní smlouva (jak správně formulovat dobu určitou, zkušební dobu, souhlas s vysíláním na pracovní cesty, nadlimitní práci přesčas, pracovní pohotovost, home office)
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • dohoda o sdíleném pracovním místě
 • dohoda nebo vnitřní předpis o homeoffice
 • informace o právech a povinnostech podle § 37 zákoníku práce

Pracovní doba a dovolená zaměstnance

 • pružná pracovní doba (vnitřní směrnice zaměstnavatele)
 • konto pracovní doby
 • určení nástupu dovolené
 • oznámení o krácení dovolené

Ukončení pracovního poměru

 • dohoda o rozvázání pracovního poměru
 • vytýkací dopisy
 • výpověď a okamžité zrušení pracovního poměru
 • spory ohledně neplatnosti, zastupování zaměstnavatelů

Další pracovněprávní dokumentace

 • kvalifikační dohoda
 • dohoda o hmotné odpovědnosti
 • dohoda o srážkách ze mzdy
 • konkurenční doložka
 • dohoda o mlčenlivosti
 • kolektivní smlouva
 • pracovní řád

Ať už potřebujete připravit nové nebo upravit stávající, nastavíme vaše pracovněprávní dokumenty tak, aby reflektovaly zákoník práce i specifika vašeho podnikání.

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem