Home / Právní služby / Právo duševního vlastnictví, autorské právo

Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku to nejcennější: čas.

Napoleon Bonaparte

Právo duševního vlastnictví, autorské právo

Naše advokátní kancelář, poskytuje rovněž právní pomoc v oblasti práva autorského a práva duševního vlastnictví. Ochrana autorského práva stejně jako ostatních práv duševního vlastnictví nabývá stále větší důležitosti. Věnujeme se ochraně práv autorů včetně práv výkonných umělců, práv k ochranným známkám, práv k vynálezům, patentům a užitným vzorům. Významnou oblastí je zastupování ve sporech vyvolaných porušením těchto práv.

  • příprava smluv a jiných dokumentů (zejména licence, převody, transfery technologie, vnitřní dokumenty včetně pracovněprávních o zaměstnaneckých dílech)
  • řízení ohledně ochranných známek vedených Úřadem pro ochranu duševního vlastnictví, registrace licencí u příslušných úřadů
  • zastupování před soudy týkajících se porušení práv z ochranných známek, doménových jmen, autorských práv
  • právní podpora při jednáních s protistranou směřujících ke smírčí dohodě
  • ochrana duševního vlastnictví vytvořeného zaměstnanci
  • právní audit duševního vlastnictví za účelem zefektivnění jeho správy případně za účelem správného ocenění firmy

V případě Vašeho zájmu se na nás obraťte telefonicky nebo emailem.

Zastupování před soudy a v arbitrážním řízení

Ochrana osobnosti a dobré pověsti

Obchodní právo, společnosti

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem