Home / Právní služby / Právo IT (informačních technologií)

Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco moudří lidé jsou vždy plní pochybností.

Bertrand Russell

Právo IT, GDPR

V posledních letech nabývá na významu právo IT a doménové právo - zejména ochrana dat a osobních údajů (GDPR 2018),  softwarového řešení a ochrana osobních údajů v informačních systémech (ochrana dat při využívání kamerových systémů na pracovišti, e-mailová komunikace) zaměstnanců apod.

Naše advokátní kancelář pro Vás zajistí:

  • smlouvy na dodávku informačních systému
  • licenční smlouvy, smlouvy o implementaci technologií
  • patenty, softwarové licence
  • ochrana softwarového řešení
  • pracovní smlouvy s programátory a IT specialisty
  • pracovně-právní licenční politika, smlouvy o mlčenlivosti NDA
  • komplexní ochrana práv duševního vlastnictví se zaměřením na autorské právo
  • ochrana osobních údajů

Doménové spory

Doména má pro společnost velkou cenu, která navíc roste s prestiží a velikostí společnosti. Toho ve stále větší míře využívají doménoví spekulanti nebo i konkurenti. Naše advokátní kancelář pro Vás zpracuje výzvu k převodu spekulativně registrovaných domén, případně podá návrh na předběžné opatření za účelem zákazu užívání domény. Dále Vás zastoupíme ve sporech před rozhodčími soudy či soudy ve sporech týkajících se internetových domén. Samozřejmostí je ochrana z pohledu autorského práva.

GDPR 2018

Právní služby advokátní kanceláře

Obchodní právo

Zastupování před soudem, soudní spory

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem