Home / Právní služby / Právo IT (informačních technologií)

Nevážím si nikoho, kdo dnes není moudřejší než včera.

Abraham Lincoln

Právo IT, GDPR

V posledních letech nabývá na významu právo IT a doménové právo - zejména ochrana dat a osobních údajů (GDPR),  softwarového řešení a ochrana osobních údajů v informačních systémech (ochrana dat při využívání kamerových systémů na pracovišti, e-mailová komunikace) zaměstnanců apod. Klienty zastupujeme při registraci jejich průmyslového vlastnictví (ochranných známek) na národní i mezinárodní úrovni.

V oblasti práva IT řešíme zejména přípravu a revizi smluvní dokumentace. V oblasti práva autorského poskytujeme klientům poradenství při přípravě licenčních smluv, analyzujeme možné zásahy do autorských práv a poskytujeme komplexní poradenství při obraně do zásahů do autorských práv včetně posuzování obsahu reklam. V rámci práva IT je nutná důkladná znalost produktu svých klientů a mluvit stejnou řečí jako oni.

Naše advokátní kancelář pro Vás zajistí:

  • smlouvy na dodávku informačních systému
  • licenční smlouvy, smlouvy o implementaci technologií
  • patenty, softwarové licence
  • ochranu softwarového řešení
  • pracovní smlouvy s programátory a IT specialisty
  • pracovně-právní licenční politiku, smlouvy o mlčenlivosti NDA
  • komplexní ochranu práv duševního vlastnictví se zaměřením na autorské právo
  • ochranu osobních údajů
  • řešení ochrany know-how, obchodního tajemství a klíčových dat
  • registraci průmyslového vlastnictví, ochranných známek

Doménové spory

Doména má pro společnost velkou cenu, která navíc roste s prestiží a velikostí společnosti. Toho ve stále větší míře využívají doménoví spekulanti nebo i konkurenti. Naše advokátní kancelář pro Vás zpracuje výzvu k převodu spekulativně registrovaných domén, případně podá návrh na předběžné opatření za účelem zákazu užívání domény. Dále Vás zastoupíme ve sporech před rozhodčími soudy či soudy týkajících se internetových domén. Samozřejmostí je ochrana z pohledu autorského práva.

GDPR

Právní služby advokátní kanceláře

Obchodní právo

Zastupování před soudem, soudní spory

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem