Home / Právní služby / Právo nemovitostí

Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku to nejcennější: čas.

Napoleon Bonaparte

Právo nemovitostí, realitní právo

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS poskytuje v oblasti práva nemovitostí komplexní právní poradenství jak při převodech nemovitostí, tak při jejich správě.

Právní služby zahrnují zejména zastupování klientů při jednáních o uzavření smlouvy, provádění hloubkových právních prověrek (due diligence) převáděného majetku, tvorbu a posuzování smluvní dokumentace i zajištění splnění veškerých veřejnoprávních povinností, které vyplývají z převodu nemovitostí. Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS zejména nabízí:

 • kompletní právní servis při správě nemovitostí
 • kompletní právní servis při koupi, prodeji, nájmu, podnájmu a jiných operácích týkajících se nemovitostí
 • zástavní právo, realizace práv věřitelů k zastaveným nemovitostem
 • sepisovaní smluv (kupní, darovací, zástavní a další) a právních analýz
 • zastupování při sporech týkajících se nemovitostí
 • příprava svěřeneckých smluv a provozování advokátní úschovy finančních prostředků
 • poskytování právní pomoci v otázkách vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • převod bytů do os. vlastnictví
 • vztahy k družstevním bytům
 • jednání s pozemkovými úřady, katastrálními úřady
 • vymáhání dlužného nájemného a služeb

Soudní spory o nemovitosti

Naše klienty právně zastupujeme ve všech druzích soudních řízení týkající se nemovitostí, a to včetně insolvenčních řízení a tzv. incidenčních sporů, sporů o neplatnost či neúčinnost kupních, darovacích smluv. Zastupujeme nájemce či pronajímatele, kupující či prodávající, insolvenční správce. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se nemovitostí se na nás neváhejte obrátit.

Právní služby pro developery

V oblasti developerských projektů poskytujeme komplexní právní servis související s přípravou a realizací developerských projektů. Zajišťujeme kompletní právní podporu pro developery, a to zejména:

 • poradenství od počátku projektu včetně návrhu optimálních právních řešení
 • zastoupení klienta při jednání s orgány veřejné správy
 • koordinace smluvní dokumentace s požadavky technických profesí
 • sepsání prohlášení vlastníka budovy včetně jeho změn
 • typizované rezervační smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouvy
 • právní poradenství při jednání s klienty developera
 • zastoupení před katastrálním úřadem
 • advokátní úschovy
 • řešení sporů mezi developery a jejich klienty

Nabývání majetku od subjektů v insolvenci

Služby pro věřitele

Zajištění pohledávek

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem