Home / Právní služby / Právo nemovitostí

Výsledkem myšlení nemá být pocit, ale čin.

Vincent van Gogh

Právo nemovitostí, realitní právo

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS poskytuje v oblasti práva nemovitostí komplexní právní poradenství jak při převodech nemovitostí, tak při jejich správě.

Právní služby zahrnují zejména zastupování klientů při jednáních o uzavření smlouvy, provádění hloubkových právních prověrek (due diligence) převáděného majetku, tvorbu a posuzování smluvní dokumentace i zajištění splnění veškerých veřejnoprávních povinností, které vyplývají z převodu nemovitostí. Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS zejména nabízí:

  • kompletní právní servis při správě nemovitostí
  • kompletní právní servis při koupi, prodeji, nájmu, podnájmu a jiných operácích týkajících se nemovitostí
  • zástavní právo, realizace práv věřitelů k zastaveným nemovitostem
  • sepisovaní smluv (kupní, darovací, zástavní a další) a právních analýz
  • zastupování při sporech týkajících se nemovitostí
  • příprava svěřeneckých smluv a provozování advokátní úschovy finančních prostředků
  • poskytování právní pomoci v otázkách vypořádání podílového spoluvlastnictví
  • převod bytů do os. vlastnictví
  • vztahy k družstevním bytům
  • jednání s pozemkovými úřady, katastrálními úřady

Za účelem nabytí nemovitostí máme k dispozici společnosti zapsané v obchodním rejstříku (tzv. ready-made společnosti), které nevyvíjejí žádnou obchodní činnost a jsou připraveny k okamžitému prodeji (převodu).

Nabývání majetku od subjektů v insolvenci

Služby pro věřitele

Zajištění pohledávek

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem