Home / Právní služby / Soudní spory, rozhodčí řízení / náhrada škody a ušlého zisku

Poznat zákony, to neznamená pamatovat si jejich slova, ale poznat jejich sílu a moc.

A. C. Celsus

Náhrada škody a ušlého zisku

Jednou ze specializací naší advokátní kanceláře je problematika odpovědnosti za škody včetně náhrady ušlého zisku, a to zejména v obchodních vztazích - jak mezi podnikateli navzájem tak mezi společností (akcionáři/společníky) a jejím statutárním orgánem (jednatelem, představenstvem). Již při zpracovávání smluv využívají naši klienti znalosti v otázkách prevence škod a racionálního rozdělování rizik v obchodních vztazích.

Samozřejmostí je pak zastupováním klientů ve sporech týkajících se odpovědnosti za škody.

Poskytujeme pomoc i při uplatňování náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím státního orgánu vůči České republice.

Přejít na bezdůvodné obohacení

Pracovní právo

Právo duševního vlastnictví, autorské právo

Trestní právo

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem