Home / Právní služby / Trestní právo

Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným.

Winston Churchill

Trestní právo Brno

Jako advokátní kancelář se zameřením na trestní právo se zaměřujeme na hospodářské, daňové, finanční a insolvenční trestní právo a zastupování klientů v soudním řízení:

  • obhajoba osob v trestním řízení, pomoc při sepisování smluv o náhradě škody v trestním řízení
  • zastupování podezřelých, obviněných, obžalovaných a poškozených v trestním řízení
  • právní pomoc podezřelým při podání vysvětlení
  • zastoupení při jednání u policie
  • podmíněné zastavení trestního stíhání dle § 307 trestního řádu
  • sepisování opravných prostředků proti rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení
  • poskytnutí kompletní služby v rámci trestního řízení
  • řízení o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
  • řízení o podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu
  • porady a konzultace související s trestním právem

Současně s poskytováním poradenství v oblasti obchodněprávní a insolvenční vždy posuzujeme možný konflikt transakce s trestněprávními omezeními tak, aby byla ochrana klientových zájmů komplexní.

Připravujeme odborná stanoviska, písemná podání orgánům činným v trestním řízení, zastupujeme obviněné v přípravném řízení, vykonáváme obhajobu obžalovaných v trestním řízení před soudy všech stupňů, připravujeme řádné a mimořádné opravné prostředky v trestním řízení a řešíme způsoby ukončení trestního řízení.

Jednáme v zájmu našich klientů ve věcech vazebních, jakož i ve věcech výkonu trestu, včetně zahlazení odsouzení. Zastupujeme naše klienty při uplatňování a vymáhání jejich nároků jako poškozených a zúčastněných osob v trestním řízení.

Každému případu věnujeme maximum času, úsilí a znalostí. Našim cílem je zajistit klientům nejlepší výsledek případu. V úseku trestního práva nabízíme služby v oblasti obhajoby klientů (včetně trestní odpovědnosti právnických osob a insolvenčních deliktů) v přípravném řízení a v trestním řízení před soudy všech stupňů - podezřelých, obviněných, obžalovaných a poškozených. Klienty zastupujeme v rámci celé ČR.

Odpovědnost v insolvenčním řízení

Zastupování před soudem, soudní spory

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem