Home / Právní služby / Trestní právo / Obhajoba

Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným.

Winston Churchill

Obhajoba

Obhajobu poskytujeme ve všech odvětvích trestního práva s důrazem na majetkové, daňové a insolvenční delikty. Naše advokátní kancelář připraví strategii obhajoby včetně právního rozboru věci, vyhledá a poskytne veškeré právní prostředky k obhajobě, napadá procesní vady řízení, vyhledá důkazy svědčící ve prospěch obhajoby a zajišťuje znalecké posudky a odborná vyjádření (například ekonomických a daňových poradců).

Obviněný má právo zvolit si advokáta jako svého obhájce i v případech, kdy již mu byl ustanoven soudem. Doporučujeme zvolit si obhájce již před prvním kontaktem s orgány činnými v trestním řízení, a to již v případě, že jdete podat „pouze“ vysvětlení. I když protokol o podání vysvětlení nemůže být v trestním řízení použit jako důkaz, vždy je součástí trestního spisu.

V rámci trestního řízení poskytujeme:

Vypracování písemných podání orgánům činným v trestním řízení

Zastupování obviněných v přípravném řízení

Obhajoba obžalovaných v trestním řízení před soudy všech stupňů

Sepis řádných a mimořádných opravných prostředků

Návrhy na podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

Návrhy na podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu

Alternativní způsoby ukončení trestního řízení

S výše uvedeným samozřejmě souvisí příprava veškerých podání a veškeré konzultace s klienty, které jsou v případě nutnosti prováděny i ve vězeňských zařízeních (v případě výkonu trestu odnětí svobody či vazebního stíhání).

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem