Home / Právní služby / Vymáhání pohledávek

Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku to nejcennější: čas.

Napoleon Bonaparte

Vymáhání pohledávek

Neuhrazená pohledávka je zpravidla nejčastějším důvodem, kdy se klient obrací na advokátní kancelář se žádostí o právní pomoc. Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS nabízí komplexní právní služby při vymáhání a správě pohledávek, poskytované s cílem zajistit klientovi efektivní, řádné a včasné plnění pohledávek. Neustálý dohled nad pohledávkami je cíl pro dlouhodobé a cenově efektivní monitorování pohledávek. Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS nabízí zejména tyto služby:

 • právní návrh finančně výhodného způsobu vymáhání pohledávek
 • kvalifikované výzvy k zaplacení splatných pohledávek
 • soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek
 • rozhodčí řízení
 • poradenství při právních operacích s pohledávkami (postupování, zápočty, zastavování, prodej a kapitalizace pohledávek)
 • zmapování majetku dlužníka
 • exekuce na majetek dlužníka prostřednictvím exekutora
 • uplatnění pohledávek v insolvenčním řízení

Pro zajištění placení nabízíme zajištění už při samotném vzniku smluvního vztahu prostřednictvím těchto institutů:

 • rozhodčí doložka
 • zástavní právo
 • smluvní pokuta
 • ručení
 • zadržovací právo
 • bankovní záruka
 • zajišťovací převod práva
 • směnka

Správa pohledávek v případě úpadku dlužníka

Jestliže se dlužník nachází ve stadiu před prohlášením insolvence, pak je nejvýhodnější cestou postoupení pohledávky jinému věřiteli. Prohlásí-li soud na dlužníka úpadek, přihlásíme pohledávku věřitele a zastupujeme jej v celém insolvenčním řízení.

Proč zvolit k vymáhání naši advokátní kancelář?

 • zvýšená účinnost vymáhání
 • využívání možnosti elektronického platebního rozkazu
 • plná odpovědnost za právní služby a pojištění právních služeb

Na základě spolupráce s exekutorským úřadem Vám pomůžeme najít tu nejefektivnější cestu při řešení těchto případů. V případě zjištění předlužení dlužníka bude se souhlasem klienta zahájeno insolvenční řízení.

Novela exekučního řádu 2021 - změny v exekucích 2021/2022

Právní služby

Vymáhání směnek

Vymáhání dluhopisů

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem