Home / O nás / Balíčky právních služeb

Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku to nejcennější: čas.

Napoleon Bonaparte

Balíčky právních služeb

Balíčky právních služeb jsou určeny pro dlouhodobou spolupráci umožňující zajistit právní služby za předem dohodnutých podmínek. Cílem je snižování obchodních rizik, okamžitá dostupnost advokáta a efektivní prosazování práv klientů. Podnikatelům a obchodním společnostem nabízíme za zvýhodněných podmínek trvalé, komplexní právní zastoupení a poradenství zejména ve věcech obchodního, občanského a pracovního práva s paušálně sjednanou odměnou.

Výhody právních balíčků

 • garance rezervovaného času
 • znalost fungování společnosti
 • nižší hodinová sazba oproti standardní
 • předcházení možným problémům v budoucnosti
 • lze čerpat na provedení veškerých právních služeb

Ceny právních balíčků


5h/ měsíc, vhodné pro OSVČ, fyzické osoby
9 400 Kč bez DPH, každá další h. 1 800 Kč

15h/měsíc, vhodné pro menší společnosti
26 000 Kč bez DPH, každá další h. 1 760 Kč

30h/měsíc, vhodné pro střední společnosti
49 300 Kč bez DPH, každá další h. 1 550 Kč

45h/měsíc, vhodné pro větší společnosti
68 500 Kč bez DPH, každá další h. 1 500 Kč

Cenu balíčku právních služeb a rozsah právních služeb můžeme nastavit na základě předpokládaných požadavků. Nevyčerpané hodiny se přesouvají do dalšího měsíce, celkem 2x ročně.
..

Obsah balíčků právních služeb

Balíčky právních služeb zahrnují zejména:

 • právní poradenství ve věcech souvisejících s předmětem podnikání klienta
 • sepis smluv, dohod a dalších listin
 • posuzování smluv, dohod a dalších listin předložených klientem
 • sepis a posuzování pracovněprávních úkonů
 • uplatňování a vymáhání pohledávek a jiných nároků klienta
 • sepis předžalobních upomínek ve věcech zaplacení pohledávek klienta
 • právní konzultace a poradenství osobně, telefonicky či e-mailovou formou
 • zastoupení v řízení před rejstříkovým soudem a při jednání u notáře

Staňte se naším klientem

Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu a stručně popište v jaké záležitosti potřebujete pomoci. Následně vás oslovíme a dohodneme podrobnosti navázání spolupráce.

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem