Home / Insolvenční správce / Nabývání majetku od subjektů v insolvenci

Jsem optimista. Nevidím důvod být něčím jiným.

Winston Churchill

Nabývání majetku od subjektů v insolvenci

Naše kancelář poskytuje právní a ekonomické poradenství zájemcům o majetek nacházející se v insolvenčním řízení. Hlavní důvody pro nabytí majetku od subjektů v úpadku/v insolvenčním řízení je zejména výhodná cena a v případě dodržení zákonných ustanovení se může jednat o výhodný obchod pro obě strany. To platí také při nabývání majetku od subjektů, které jsou teprve jen ohroženy úpadkem a nenacházejí se zatím v insolvenčním řízení.

Riziko neplatnosti

Na druhou stranu, v případě nedodržení potřebných zákonných postupů, může být převod majetku stižen neplatností a jednání osob (jak na straně prodávající tak kupující) posouzeno jako protiprávní, včetně trestněprávních důsledků. ochrana jednajících osob před civilními i trestněprávními riziky před i během celého insolvenčního řízení. Pro klienty připravujeme důkazní pozici pro případ, že insolvenční správce později zahrne majetek do majetkové podstaty úpadce a pro případ vzniku sporů o neplatnost či neúčinnost převodů (tzv. incidenčních sporů).

V případě vzniku takového sporu Vás v incidenčním sporu s insolvenčním správcem zastoupíme.

Právo nemovitostí

Obchodní právo

Služby insolvenčního správce

Incidenční spory

www.fabianpartners.cz

Advokátní kancelář: Obchodní právo | Závazkové právo | Zakládání společností | Valné hromadyNekalá soutěž | Insolvence | Finanční právo | Právo nemovitostí | Soudní spory | Náhrada škody | Rozhodčí řízení, arbitráže | Občanské právo | Pracovní právo | Právo duševního vlastnictví, autorské právo | Právo IT | GDPROchrana osobnosti a dobrého jména | Trestní právo | Neziskové organizace | Úschovy | Právní služby pro firmy | Koronavirus právní poradnaReference

Vymáhání dluhů (pohledávek): Výhody vymáhání advokátem | Soudní vymáhání | Mimosoudní vymáhání | Evropský platební rozkaz | Platební rozkaz | Inkaso pohledávek | Správa pohledávek | Směnečný platební rozkaz | Zajištění dluhu | Náhrada škody na zdraví | Exekuce | Vymáhání na Slovensku

Insolvence: Insolvenční správce | Pro věřitele | Pro dlužníky | Insolvenční návrh | Přihláška pohledávky | Zajištěné pohledávky | Oprava výše daně | Popření pohledávky | Konkurs | Oddlužení | Reorganizace | Incidenční spory | Likvidace firem